CITI PREMIERMILES WORLD MASTERCARD

ƯU ĐÃI

ĐĂNG KÝ MỞ THẺ

THƯỞNG NGOẠN TẦM CAO MỚI

CITI PREMIERMILES 
WORLD MASTERCARD

NHẬN QUÀ TẶNG CAO CẤP VÀ 
NHIỀU ƯU ĐÃI HẤP DẪN

Miễn phí thường niên
 
(áp dụng điều khoản và điều kiện)

Dặm thưởng Citi

4.000.000 VNĐ

15.000

ĐĂNG KÝ NGAY

Trợ Lý Citi PremierMiles

Cho các yêu cầu dịch vụ về Golf, Ẩmthực, Mua sắm, Công việc và Du lịch

2X Dặm Thưởng

Cho tất cả chi tiêu tại nước ngoài, mua vé Máy bay
và tại cửa hàng Miễn Thuế

Miễn phí tham gia

Cho khách hàng mới

®

®

100%

2 năm đầu tiên

Điều kiện mở thẻ

Lương chuyển khoản từ 35.000.000 VNĐ

Từ 21 tuổi trở lên

Cư trú tại TP.HCM

Đăng kí mở thẻ online

CITI PREMIERMILES WORLD MASTERCARD

ĐĂNG KÍ NGAY

* Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng tại Tp.HCM

Bằng việc nhấn nút Đăng ký, tôi đồng ý với Điều khoản & Điều kiện của Accesstrade và Citibank

Chương trình ưu đãi

Chương trình Citi PayLite

Chuyển đổi giao dịch giá trị lớn thành khoản
trả góp nhỏ dễ dàng

Thanh toán không tiếp xúc

Thanh toán cho các giao dịch nhanh chóng,
dễ dàng và an toàn

Thanh toán bằng
dặm thưởng Citi

Dùng dặm thưởng Citi sẵn có để thanh toán
cho giao dịch của bạn

Đặc quyền Citi World Privileges

Khám phá thế giới ưu đãi phong phú
dành cho chủ thẻ Citi

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

1. Tôi đồng ý và cho phép ACCESSTRADE gửi thông tin tôi cung cấp trong mẫu đơn đăng ký thẻ tín dụng này đến Ngân hàng Citibank, N.A. - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh và Chi nhánh Hà Nội (gọi tắt là "Citibank") để nhằm hỗ trợ tôi mở thẻ tín dụng Citi đã chọn. Xem Điều khoản Riêng tư của Citibank tại đây.

2. Tôi cho phép Citibank liên hệ tôi về đơn mở thẻ tín dụng Citi của tôi và giới thiệu cho tôi những sản phẩm và dịch vụ liên quan của Citibank thông qua email hoặc số điện thoại mà tôi cung cấp. Tôi cũng đồng ý cho Citibank liên hệ với tôi qua điện thoại trong khoảng thời gian từ 8:00 sáng đến 08:00 tối.

3. Tôi cũng đồng ý rằng Citibank có thể thu thập thông tin về tôi hoặc chuyển thông tin tôi đã cung cấp cho trung tâm thông tin tín dụng để xử lý hồ sơ mở thẻ tín dụng Citi của tôi.

4. Nếu tôi đủ điều kiện để nhận được quà tặng theo chương trình khuyến mại (nếu có) của ACCESSTRADE, tôi cho phép Citibank thông báo ACCESSTRADE khi và chỉ khi đơn mở thẻ tín dụng Citi của tôi được duyệt thành công để ACCESSTRADE có thể gửi trao quà tặng cho tôi.

5. Tôi đồng ý và cho phép ACCESSTRADE được thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin tôi cung cấp trong mẫu đơn mở thẻ tín dụng theo Điều khoản Riêng tư của ACCESSTRADE tại đây.

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

1. Tôi đồng ý và cho phép ACCESSTRADE gửi thông tin tôi cung cấp trong mẫu đơn đăng ký thẻ tín dụng này đến Ngân hàng Citibank, N.A. - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh và Chi nhánh Hà Nội (gọi tắt là "Citibank") để nhằm hỗ trợ tôi mở thẻ tín dụng Citi đã chọn. Xem Điều khoản Riêng tư của Citibank tại đây.

2. Tôi cho phép Citibank liên hệ tôi về đơn mở thẻ tín dụng Citi của tôi và giới thiệu cho tôi những sản phẩm và dịch vụ liên quan của Citibank thông qua email hoặc số điện thoại mà tôi cung cấp. Tôi cũng đồng ý cho Citibank liên hệ với tôi qua điện thoại trong khoảng thời gian từ 8:00 sáng đến 08:00 tối.

3. Tôi cũng đồng ý rằng Citibank có thể thu thập thông tin về tôi hoặc chuyển thông tin tôi đã cung cấp cho trung tâm thông tin tín dụng để xử lý hồ sơ mở thẻ tín dụng Citi của tôi.

4. Nếu tôi đủ điều kiện để nhận được quà tặng theo chương trình khuyến mại (nếu có) của ACCESSTRADE, tôi cho phép Citibank thông báo ACCESSTRADE khi và chỉ khi đơn mở thẻ tín dụng Citi của tôi được duyệt thành công để ACCESSTRADE có thể gửi trao quà tặng cho tôi.

5. Tôi đồng ý và cho phép ACCESSTRADE được thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin tôi cung cấp trong mẫu đơn mở thẻ tín dụng theo Điều khoản Riêng tư của ACCESSTRADE tại đây.