Citi Cash Back Platinum Mastercard

Ưu đãi

CITI CASH BACK
PLATINUM MASTERCARD

Đăng ký mở thẻ

MIỄN PHÍ THAM GIA
+ PHÍ THƯỜNG NIÊN 2 NĂM TIẾP THEO
(áp dụng điều khoản và điều kiện)

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoàn tiền mọi chi tiêu

7.200.000VNĐ/NĂM

Hoàn 10%

Hoàn 1%

Bảo hiểm

Hoàn 2%

Mua sắm

Hoàn 5%

Dịch vụ thanh toán định kỳ

®

®

Hoàn 0.3% Không giới hạn

Các chi tiêu khác

Grab & vận tải đường bộ khác

Điều kiện mở thẻ

Lương chuyển khoản từ 15.000.000 VNĐ

Từ 21 tuổi trở lên

Cư trú tại TP.HCM

Đăng kí mở thẻ online

CITI CASH BACK PLATINUM MASTERCARD

ĐĂNG KÍ NGAY

* Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng tại Tp.HCM 
Bằng việc nhấn nút Đăng ký, tôi đồng ý với Điều khoản & Điều kiện của Accesstrade và Citibank

Chương trình ưu đãi

Trả góp 0% lãi suất

Chuyển đổi giao dịch chi tiêu của bạn 
thành khoản trả góp dễ dàng

Ưu đãi từ MasterCard®
Priceles Cities

Kết nối và cập nhật nhiều ưu đãi đa dạng, bao gồm du lịch, ăn uống và rượu, mua sắm, thể thao, giải trí và hơn nữa

Miễn phí tăng kích cỡ ly tại
Startbucks

Chương trình áp dụng mỗi ngày, bao gồm cuối tuần từ nay đến hết ngày 31/12/2020

Ưu đãi toàn cầu
Citi World Privilieges

Tận hưởng nhiều ưu đãi trong nước và các
quốc gia khác trên thế giới

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

1. Tôi đồng ý và cho phép ACCESSTRADE gửi thông tin tôi cung cấp trong mẫu đơn đăng ký thẻ tín dụng này đến Ngân hàng Citibank, N.A. - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh và Chi nhánh Hà Nội (gọi tắt là "Citibank") để nhằm hỗ trợ tôi mở thẻ tín dụng Citi đã chọn. Xem Điều khoản Riêng tư của Citibank tại đây.

2. Tôi cho phép Citibank liên hệ tôi về đơn mở thẻ tín dụng Citi của tôi và giới thiệu cho tôi những sản phẩm và dịch vụ liên quan của Citibank thông qua email hoặc số điện thoại mà tôi cung cấp. Tôi cũng đồng ý cho Citibank liên hệ với tôi qua điện thoại trong khoảng thời gian từ 8:00 sáng đến 08:00 tối.

3. Tôi cũng đồng ý rằng Citibank có thể thu thập thông tin về tôi hoặc chuyển thông tin tôi đã cung cấp cho trung tâm thông tin tín dụng để xử lý hồ sơ mở thẻ tín dụng Citi của tôi.

4. Nếu tôi đủ điều kiện để nhận được quà tặng theo chương trình khuyến mại (nếu có) của ACCESSTRADE, tôi cho phép Citibank thông báo ACCESSTRADE khi và chỉ khi đơn mở thẻ tín dụng Citi của tôi được duyệt thành công để ACCESSTRADE có thể gửi trao quà tặng cho tôi.

5. Tôi đồng ý và cho phép ACCESSTRADE được thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin tôi cung cấp trong mẫu đơn mở thẻ tín dụng theo Điều khoản Riêng tư của ACCESSTRADE tại đây.